Pravne informacije

Izključitev odgovornosti

STARKOM d. o. o. v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost zagotovljenih informacij. Zahtevki za nadomestilo škode proti podjetju STARKOM d.o.o., ki se nanašajo na materialno ali nematerialno škodo, do katere je prišlo zaradi uporabe ali neuporabe ponujenih informacij oz. uporabe pomanjkljivih in nepopolnih informacij, so načeloma izključeni, v kolikor s strani podjetja STARKOM d.o.o. ni prišlo do dokazljivo namerne ali hudo malomarne kršitve.

Podjetje STARKOM d.o.o. si izrecno pridržuje pravico do sprememb delov strani ali celotne ponudbe brez posebnega vnaprejšnjega obvestila, do dopolnitev, brisanja oz. začasne ali dokončne prekinitve objavljanja.

Sklicevanja in povezave
Pri neposrednih ali posrednih sklicevanjih na tuje spletne strani (»povezave«), ki ne sodijo v območje odgovornosti podjetja STARKOM d. o. o., bi odgovornost veljala izključno v primeru, da bi bilo podjetje STARKOM d. o. o. seznanjeno z vsebinami in bi bilo v primeru protizakonitih vsebin tehnično mogoče in ustrezno takšno uporabo preprečiti.

STARKOM d. o. o. izrecno izjavlja, da v času ustvarjanja povezav na povezanih spletnih straneh ni bilo mogoče zaslediti nobenih protizakonitih vsebin. Na aktualno in prihodnjo zasnovo, vsebine ali avtorstvo povezanih strani nima podjetje STARKOM d.o.o. nobenega vpliva. Zato se STARKOM d.o.o. tukaj izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih strani, ki so bile spremenjene po vzpostavitvi povezav. Za nezakonite, pomanjkljive ali nepopolne vsebine ter zlasti za škodo, ki nastane zaradi uporabe ali neuporabe tovrstnih ponujenih informacij, odgovarja samo ponudnik strani, na katero se je sklicevalo, in ne tisti, ki se prek povezav zgolj sklicuje na posamezno objavo.

Slikovni material: © Mercedes-Benz AG, shuttterstock (© stockphoto mania, © Max Topchii, © prosiaczeq, © Praphan Jampala)