Okoljska politika

Varstvo okolja s posebnim upoštevanjem neprestanih izboljšav okoljskih in energijskih učinkov, je usmerjeno in integrirano v dolgoročno strategijo našega podjetja. Dosledno upoštevamo zakonska določila in obveznosti.

V duhu trajnostnega razvoja se čutimo vselej obvezane, da neprestano razvijamo in izboljšujemo okoljske cilje in s tem zmanjšujemo obremenitev okolja. Cilji naše razvojne in proizvodne strategije je naravnan k neposrednemu iskanju rešitev okolju prijaznih in energetsko minimalno obremenjenih (pol)izdelkov.

Tej strategiji pomaga prizadevanje vsakega sodelavca posebej. Zato negujemo zavedanje vseh zaposlenih, da je osnovna celica podjetja delovno mesto posameznika, in tam se začne njegov lasten prispevek k doseganju teh ciljev.

Kot del družbe »Mercedes-Benz« spoštujemo in izvajamo koncernovih »6 okoljskih vodil« v katerih je zbrano bistvo okoljske politike našega podjetja:
1. Nenehno izboljšanje in orientacija v prihodnost.
2. Razvoj okolju prijaznih in energetsko varčnih (pol)izdelkov.
3. Oblikovanje okolju prijaznih tehnologij po vseh fazah proizvodnje.
4. Našim kupcem nuditi okolju prijazen servis.
5. Prizadevanje za vzorne okoljske cilje.
6. Neposredno in odkrito obveščanje sodelavcev in javnosti o aktivnosti na področju varstva okolja.